KONST av Vide Jansson

Välkommen till Västrum Konstrum

 

Ett centrum för kvalitetskonst i Västerviks skärgård.

Vi har stor bredd i vårt konstutbud, men går ej gärna längre bakåt än till förra sekelskiftet. Den s.k samtidskonsten, d v s provocerande övervärderade verk håller vi inte på med utan dekorativ konst för hem och offentlig miljö

Våra konstnärer

Bosse/Åke Magnusson

Helge Hupe

Göran Tull

Hansi Kobec

Amar Dawood

Anders Fogelin

Evy Låås

Marion Belin

Vide Jansson

Ingmar Holmgren

Christina Knall

Jan Wiberg

Liselott/Hoshang Moschiri

Lokala artister

Old prints

Konst för representiva företag

Övriga

 

 

 

 

vi bygger nu upp vår bildbank.Överst: Olja "Häggblom" och en litografi. mer text under lokala artister.

Vi hade en framgångsrik utställning med Vide Jansssonverk, kort efter hans död

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Copyright ® 2013-01-31 vastrumkonstrum.se

Vastrumkonstrum.se

Husmanskonst