3

OLD PRINTS

Välkommen till Västrum Konstrum

 

Ett centrum för kvalitetskonst i Västerviks skärgård.

John Gould och Bröderna von Wright har vi mycket av, 1850-talets internationellt kända (jämte Audubon i USA) fågelavbildare. Sedan kom ju kameran  

Våra konstnärer

Bosse/Åke Magnusson

Helge Hupe

Göran Tull

Hansi Kobec

Amar Dawood

Anders Fogelin

Evy Låås

Marion Belin

Vide Jansson

Ingmar Holmgren

Christina Knall

Jan Wiberg

Liselott/Hoshang Moschiri

Lokala artister

Old prints

Konst för representiva företag

Övriga

 

 

 

 

 

Av John Goulds handkolorerade prints från 1850-talet har vi följande:

Haematopus Ostralegus (bild 1)

Bubulcus russatus (bild2)

Corvus Corone (bild3)

Neophron Percnopterus (bild 4)

Buphus Comarus (bild5)

Ardea purpurea (bild 6)

Botarus Stellaris (bild7)

 

Vi vet att marknadspriset i England/USA är 750 USD, så vårt pris 2500/st är billigt

Några har skadade ramar/glas men det bör ju ändå göras om.

Gould reste över världen och utgav

Birds of Europa, Birds of New Giunea etc och trycken abonnerade engelska överklassen på

 

Av Bröderna von Wrights reproduktioner, Baarsens förlag, Börtzells Tryckeri 1919 30x39cm

har vi kvar:

Ejder i sommardräkt (bild  th) >

Svärta

Skärfläcka

Bergand yngre

Vanlig labb

Kentsk tärna i sommardräkt

Spetsbergsgås

Sädgås

Hvitnackad svärta

Rödspof (1495)

Sjöorre (1507)

Skäggdopping (bild tv) >

Brunand (1512)

Brushane

Årta i praktdräkt

Bläsgås

Gråhakedopping

Alfågel

Bredstjärtad labb

Småfläckig sumphöna

 

Tryckta 1923 ca fr samma tryckeri:

Bastard mellan Ladu- och hussvala (1579)

Dubbeltrast (1573)

Kentsk tärna i sommardräkt(1581)

Svartbent strandpipare i vårdräkt (1582)

Bläsand (1577)

Rödhalsad gås (1578)

 

 

 

 

6

 

 

 

 7

John Gould, printmaker Walter Imp

 

 

 

 

 

 

 

 

Bröderna von Wright, vi har ett stort antal av deras fågeltryck från seklets början. Obs exemplen beskurna, då de är större än scannern. Alla på benvitt papper

Vårt pris 400kr/st, rabatt vid flera: 3 st 1000kr

 

 

 

.

Copyright ® 2012-09-04 vastrumkonstrum.se

Vastrumkonstrum.se

Husmanskonst